• Wat te doen bij Seksueel Overschrijdend Gedrag

  Seksueel overschrijdend gedrag (SOG) is een breed begrip. Het kan variëren van dubbelzinnige opmerkingen en seksueel getinte grappen tot aanranding en verkrachting. Iedere vorm van SOG heeft de overeenkomst dat er sprake is van een ongelijke machtsverhouding. Het kan zowel jongens, meisjes als (jong)volwassenen overkomen en kan in meerdere gradaties voorkomen.


  Naast het feit dat er meerdere gradaties zijn te onderscheiden is het signaleren ervan een ander moeilijk aspect aan dit onderwerp. Seksueel overschrijdend gedrag komt niet zomaar aan het licht. Enerzijds omdat slachtoffers er niet zelf over durven te praten, anderzijds omdat de omgeving niet kan of wil zien dat er mogelijk sprake van is. Het signaleren is dus geen eenvoudige taak en begint eigenlijk bij het besef dat seksueel misbruik binnen de eigen vereniging kan voorkomen. Er zijn vele signalen die op SOG kunnen duiden, maar het belangrijkste signaal is misschien wel: ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. Het is daarom nodig dat mensen weten dat dit ‘niet pluis gevoel’ gemeld kan worden binnen v.v. CKC.


  Omdat het onderwerp zo breed georiënteerd is, is het moeilijk om een algemene procedure er voor te ontwikkelingen. De W&N commissie heeft er voor gekozen om de toolkit "in veilige handen" te volgen en hieromheen een meldingsprocedure te ontwikkelen die voor v.v. CKC praktisch toepasbaar is. (zie ook http://www.inveiligehanden.nl)

  In feite zijn er twee situaties te onderscheiden: iemand met een vermoeden of een slachtoffer van seksueel overschrijdend gedrag. Voor beide gevallen moet er een aanspreekpunt binnen onze vereniging zijn, die onafhankelijk, onbevooroordeeld en professioneel de situatie kan inschatten en hierdoor hulpverlenend kan zijn. Binnen vv. CKC zijn hiervoor de interne en de externe vertrouwenscontactpersoon (VCP) in het leven geroepen. De interne VCP (vertrouwenspersoon@vvckc.nl) is een lid van vv. CKC, dat zich als vertrouwenspersoon opstelt voor slachtoffers of mensen met een vermoeden. Indien een slachtoffer zijn/haar probleem liever niet bespreekt met de interne VCP, dan is er een externe VCP (vertrouwenspersoon-extern@vvckc.nl) beschikbaar om het slachtoffer te helpen en te begeleiden. Beide contactpersonen hebben de vereiste kennis en ervaring om situaties goed in te kunnen schatten en hulpverlening toe te passen.

  Stapsgewijs ziet de procedure van een melding er als volgt uit:

  1. Een ieder (leden/niet-leden) kan melding maken van een vermoeden van seksueel overschrijdend gedrag bij de interne vertrouwenscontactpersoon . Slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag kunnen hun melding zowel bij de interne als externe vertrouwenscontactpersoon melden afhankelijk van de situatie en voorkeur.
  2. Onder een incident worden alle vormen van seksueel overschrijdend gedrag verstaan. Dit kan variëren van ongewenste schouderklopjes tot seksueel misbruik.
  3. Het incident kan via een e-mail naar de betreffende vertrouwenscontactpersoon worden gestuurd, waarna persoonlijk contact volgt. De emailadressen zijn; voor de interne vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon@vvckc.nl en de externe vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon-extern@vvckc.nl
  4. Afhankelijk van de aard van het gemelde incident zal de vertrouwenscontactpersoon zijn/haar expertise gebruiken om het probleem zo goed mogelijk aan te pakken en op te lossen.

  De vertrouwenscontactpersoon kan, indien nodig, het noodscenario inschakelen en met behulp van het nood team alle benodigde instanties inschakelen. In het Statuut Waarden & Normen staan de gedragsregels geformuleerd die vv. CKC hanteert met betrekking tot seksueel overschrijdend gedrag.