• Beschikbare vrijwilligerstaken

    Hieronder zie je de vrijwilligerstaken die op dit moment beschikbaar zijn. Aanmelden voor een taak kan via de voetbal.nl app (zie ook dit artikel). Als je ingeschreven hebt voor een taak dan wordt wel van je verwacht dat je deze taak ook daadwerkelijk uitvoert. Ruilen kan alleen in afstemming met een andere vrijwilliger. Hier moet je zelf voor zorgdragen!  Het aantal taken dat je per seizoen moet doen om vrijgesteld te worden van de vrijwiillgersbijdrage is verschillend per taak.

     

    Naast de taken zijn er ook diverse functies beschikbaar, Klik hier voor de openstaande functies.

  • Geen informatie