• Vrijwilligers

  Beste CKC leden - en ouders van jeugdleden,

  CKC kan niet bestaan zonder vrijwilligers, die zich willen inzetten om de club te laten draaien. Zo simpel is dat! Dat begint al in het bestuur, waar we urgent behoefte hebben aan vrijwilligers die zouden willen instappen op de volgende bestuursfucnties:
  • Voorzitter Activiteiten Commissie (AC), verantwoordelijk voor aansturen van het team dat zich richt op de organisatie van feesten, niet voetbal gerelateerde evenemeten zoals bv Nieuwjaarsreceptie, Familiedag. Maar ook de coordinatie en organisatie van voetbal toernooien.
  • Voorzitter Vrijwilligers Commissie (VC), verantwoordelijk voor aansturen van het team dat verantwoordelijkheid draagt voor het publiceren en bijhouden van vacatures, uitvoeren van het CKC vrijwilligersbeleid en het "managen" van vraag en aanbod.
  • Voorzitter PR en Communicatie Commissie (PCC), verantwoordelijk voor opstellen en uitvoeren van CKC communicatie beleid. Dit omvat onder meer waarborgen dat de unieke identiteit van de club in alle interne en externe communicatie wordt uitgedragen. Op maat naar alle doelgroepen, zoals bv leden, sponsoren, overheden, KNVB. Deze commissie beheert ook de vorm en inhoud van alle communicatie media van CKC, zoals website, Facebook, Instagram.Voorzitter Kantine Beheer Commissie
  • Voorzitter Kantine Beheer Commissie (KBC), verantwoordelijk voor inkoop, planning en operatie van de kantine van CKC, inklusief bar en keuken.

  NB: op dit moment zijn de AC, VC en PCC onbemand, dus zoeken we ook enthousiaste vrijwilligers die deze teams willen invullen/versterken. Voor een meer uitgebreide beschrijving van deze functies, zie ook het CKC Functieboek via deze link (link opent in een nieuw tabblad of venster)

  Interesse? - Spreek een van de zittende bestuursleden aan, of stuur een email naar bestuur@vvckc.nl.

   
   
  Maar er is meer!
  Op 1 August 2022 deed het bestuur van CKC een oproep aan alle leden van de club om taken uit te voeren die zo hard nodig zijn om de club te laten draaien (zie ook bericht op de website). Op 25 augustus volgde daarom een voorstel ter invulling van die oproep.
   
  CKC heeft altijd een groot tekort aan de volgende vrijwilligers:
  • Scheidsrechters
  • Barmedewerkers
  • Gastheer/vrouw op wedstrijddagen
   
  Aan alle spelende leden, die nog geen vrijwilligerstaak of functie bij CKC vervullen, wordt daarom gevraagd een taak uit te voeren, volgens een opzet zoals hieronder beschreven. 
   
  — Ouders van jeugdleden t/m 14 jaar:
  • Helpen achter de bar op zaterdag ochtend tussen 07:45 en 11:00 en/of tussen 11:00 en 13:00, op dagen dat hun eigen team thuis speelt. 
  • Treden op als CKC gastheer/vrouw in de commissie kamer van CKC, op dagen dat hun eigen team thuis speelt. 
  — Jeugdleden vanaf 15 tot 18 jaar:
  • Treden op als Scheidsrechter bij jeugdteams tot max hun eigen leeftijd 
  • Treden op als CKC gastheer/vrouw in de commissie kamer van CKC, op dagen dat hun eigen team thuis speelt. 
  — Senior leden vanaf 18 jaar:
  • Helpen achter de bar op zaterdag middag tussen 16:00 en 19:00, of zaterdag avond tussen 19:00 en 22:00 op dagen dat hun eigen team thuis speelt. 
  • Treden op als scheidsrechter, bij voorkeur bij een ander team, maar dan toch minstens bij hun eigen team. 
   
  Een paar spelregels: 
  • Leden die zich reeds op andere wijze inzetten voor de club (bv leiders, trainers, commissie of bestuursleden) hoeven niet nogmaals een taak uit te voeren (nb: Mag natuurlijk wel!). 
  • Naast de bovengenoemde taken zijn er gedurende het seizoen veel meer taken nodig om de club te laten draaien. Denk aan hulp bij organisatie van de familie dag, onderhoud complex, organisatie van toernooien. Als je daar je vrijwilligersuren in stopt dan is dat natuurlijk ook prima. 
  • De planner van het barteam zal met een cyclus van 4 weken teams inplannen voor bardiensten, zowel ‘s ochtends als ‘s middags als ‘s avonds, zodat een team 1x per 4 weken aan de beurt is. Het team mag zelf aangeven wie wanneer aan de beurt is.
  • De scheidsrechter coördinator maakt een planning voor jeugdscheidsrechters en wijst wedstrijden aan waarop leden kunnen “intekenen” als scheidsrechter bij de senioren. 
  • Voor gastheer/gastvrouw taken zal de mogelijk worden gecreëerd voor leden om zelf in te tekenen. 
  • Alle uitgevoerde taken worden geadministreerd. Bij 3 of meer scheidsrechter beurten, 10 uur bardienst en/of 10 uur gastheer/vrouwschap, hoeft aan het einde van het seizoen geen 50€ vrijwilligers compensatie te worden betaald.
  • Ouders met kinderen in meerdere jeugdteams hoeven slechts 1x een taak te verrichten. 
  • Bovengenoemde oproep is gericht aan (ouders van) spelende leden. Niet spelende leden verrichtten sinds jaar en dag veel vrijwilligerstaken en daar is de club heel blij mee! Uiteraard geldt deze oproep  niet voor hen. 
   
  Wij rekenen op de enthousiaste bijdrage van alle leden om deze opzet te doen slagen. Bedenk dat we met z’n allen CKC zijn. En alleen als we allemaal een steentje bijdragen kan de club blijven functioneren. 
   
  Gedurende de komende weken zullen er info sessies per team worden georganiseerd waarin (oa) het vrijwilligersbeleid nader wordt toegelicht (inmidels gebeurd). 
   
  Tot slot: dit seizoen 2022-2023 wordt de eerste keer dat de hierboven voorgestelde aanpak wordt toegepast. Ongetwijfeld zullen we als club tegen onverwachte zaken gaan aanlopen en hopelijk gaan we daar van leren. Als er intussen leden zijn die willen helpen om het vrijwilligersbeleid van CKC in goede banen te leiden, dan zijn ze meer dan welkom om dat aan te geven bij bestuur@vvckc.nl. 
   
  Veel succes en plezier dit nieuwe seizoen!
   
  Namens Bestuur CKC
  Johan van der Stel
  Voorzitter
  2022-09-28