• Vrijwilligers Beleid

  Voor CKC Vrijwilligers Beleid zie deze link (link opent in een nieuw tabblad of venster).

 • Vrijwilligers oproep

  Beste CKC leden - en ouders van jeugdleden,

  CKC kan niet bestaan zonder vrijwilligers, die zich willen inzetten om de club te laten draaien. Zo simpel is dat! 
   
  Op 12 september 2023 deed het bestuur van CKC daarom onderstaande oproep aan alle leden van de club.
   
   
  Vele handen maken licht werk

  Dat geldt uiteraard ook voor de vele werkzaamheden die bij CKC dagelijks, wekelijks en incidenteel moeten worden gedaan. CKC heeft het afgelopen seizoen de regels rond vrijwilligerstaken langzaam ingevoerd, waarbij er een bijdrage van 50 euro is gevraagd aan die CKCers die geen werkzaamheden het afgelopen seizoen hebben uitgevoerd. Het is CKC uiteraard niet te doen om de financiële bijdrage maar om de uit te voeren werkzaamheden. Vandaar dat dit seizoen de regels verder worden aangescherpt.

  Veel sportverenigingen hanteren een beleid waar de leden worden verplicht om vrijwilligerswerkzaamheden uit te voeren. CKC is nog niet zover maar is wel van plan om per seizoen de regels verder aan te scherpen om uiteindelijk te komen tot het volgende uitgangspunt:

  Een lid van CKC doet per seizoen minimaal 10 uur aan vrijwilligerstaken anders speelt hij/zij niet.

  Er is regelmatig gecommuniceerd over de noodzaak van het oppakken van vrijwilligerstaken door alle leden van CKC. De uitvoering van deze taken veranderd van vrijblijvend naar verplicht. Dit komend seizoen jaar wordt nog gezien als een overgangsjaar maar de regels worden wel verder aangescherpt.

  Sportlink (voetbal.nl) wordt gebruikt om de leden in te delen in vrijwilligerstaken. Uiteraard geldt dit alleen voor leden die (nog) geen vrijwilligerstaken oppakken.

  Er is een presentatie op de CKC site waar duidelijk in wordt beschreven wat vrijwilligersfuncties en wat vrijwilligerstaken zijn( zie vrijwilligersbeleid). In het kort vrijwilligerstaken zijn werkzaamheden die voor een aantal uur kunnen worden uitgevoerd.

  Denk hierbij aan:

  · Bardiensten

  · Wedstrijd leiden (Scheidsrechters)

  · Commissiekamer bezetten

  · Toernooi ondersteuning (familiedag)

  · Maar ook werkploeg werkzaamheden

  Dit staat los van de nog openstaande vacatures (lees vrijwilligersfuncties). De huidige openstaande vrijwilligersfuncties zijn :

  · Vaste barmedewerkers,

  · Project office medewerkers (2),

  · Leeftijd coördinatoren (2),

  · Teams die nog niet een volledige technische staf hebben (trainers, assistent trainers, leiders)

  · Overig

  De leden die (nog) geen vrijwilligerstaken of vrijwilligersfuncties uitvoeren krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor vrijwilligerstaken. Er zal een overzicht worden gedeeld met de openstaande vrijwilligerstaken met daarin reeds een voorlopig ingevulde vrijwilligerstaak per lid (of ouder van jeugdleden).

  De leden hebben dan de mogelijkheid om hun voorkeur aan te passen.

  Het seizoen 2023-2024 wordt in 3 periodes onderverdeeld.

  Periode 1 september, oktober, november, december

  Periode 2, januari, februari, maart april

  Periode 3 maart, mei, juni, juli, augustus

  In elke periode dient een lidminimaal één vrijwilligerstaak uit te voeren, met uitzondering van de leden die al vrijwilligersfuncties vervullen.

  In sportlink (voetbal.nl) worden de leden ingedeeld op basis van de opgegeven voorkeur.

  De leden krijgen een bericht via voetbal.nl dat ze voor een bepaalde taak zijn ingedeeld. Voor die leden die nog geen voetbal.nl app gebruiken zal er uitleg komen hoe deze app te installeren.

  Voor alle leden zal er uitleg komen hoe de voetbal.nl app te gebruiken voor de vrijwilligerstaken.

  Bij niet op komen dagen voor een taak, volgt een gele kaart. Deze gele kaart kost 25 euro. Per seizoen kan je dus drie gele kaarten krijgen en dus maximaal 75 euro moeten betalen. Wel is de mogelijkheid om de gele kaart goed te maken door namelijk in een tweede of derde periode het aantal taken in te halen. Aan het eind van het seizoen wordt de balans opgemaakt en eventuele facturen gestuurd. Mocht blijken dat er minder taken zijn dan de capaciteit van de leden dan vervalt de gele kaarten regel. Het zou fout zijn om leden gele kaarten te geven als er geen taken zijn.

  Bij vragen kunt u terecht bij de leden van het dagelijks bestuur.

   

  Met vriendelijke groet, bestuur VV CKC