• De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is contactfunctionaris binnen CKC, betreffende seksueel overschrijdend gedrag (SOG). Een VCP is er voor leden die te maken hebben met SOG en hier met iemand, desnoods anoniem,  over willen spreken.

    Zie voor de taken en het SOG protocol het Waarden en Normen Reglement, met deze link.

     

    De vertrouwens contactpersoon is via het emailadres: vertrouwenspersoon@vvckc.nl te bereiken