• Privacy regels

  De gegevens van onze leden worden bijgehouden door de ledenadministratie.  Daarbij worden alleen gegevens opgeslagen die voor het functioneren van de vereniging noodzakelijk zijn. Het gaat daarbij om persoons-, adres- en communicatiegegevens. Concreet gaat het om;

  • Naam (familienaam, roepnaam en voorletters)
  • Adres
  • Telefoon en email
  • Geslacht en geboortedatum
  • Foto (alleen voor spelende leden)
  • Soort lidmaatschap
  • Voor de KNVB worden ook geboorteplaats en nationaliteit geregistreerd. CKC doet daar verder niets mee.

  Voor de verwerking van de contributie wordt ook een bankrekeningnummer geregistreerd.  De gegevens worden opgeslagen in een via de knvb beschikbaar gestelde applicatie. Met de beheerder van deze applicatie (Sportlink) hebben we een verwerkersovereenkomst (link) waarin de privacy regels zijn vastgelegd.

  De gegevens zijn voor de leden in te zien en te wijzigen op onze website ("Mijn CKC") en voor spelende leden ook in de Voetbal.nl app.  Het wijzigen van gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar moet door de ouders gebeuren. Desgewenst kan een overzicht van de geregistreerde gegevens worden opgevraagd bij de ledenadministratie (ledenadministratie@vvckc.nl).

  Indien het lidmaatschap is beëindigd en er tussen het oud-lid en de vereniging geen verplichtingen meer bestaan, worden de gegevens van het lid uit de operationele administratie verwijderd. De gegevens van oud-leden worden vervolgens naar een "historie-bestand" overgeheveld. Daarbij worden alleen naam, geboortejaar, geslacht, teamindelingen en overige activiteiten vastgelegd.

   

  Gebruik gegevens binnen de vereniging

  Het gebruik van de gegevens is alleen voorbehouden aan mensen die daar toe gerechtigd zijn. De toegang tot de gegevens is met wachtwoorden beveiligd.

  Voor het maken van teamindelingen worden de naam- en communicatiegegevens  en de leeftijdsgroep van spelende leden  beschikbaar gesteld aan de leeftijdscoördinatoren.  Deze gegevens worden door de leeftijdscoördinatoren gebruikt bij de voorbereiding en tijdens de looptijd van het seizoen.

  Spelende leden krijgen een kledingpakket in bruikleen. Hiervoor wordt door de ledenadministratie voor elk spelend lid een kledingformulier aangemaakt met daarop persoons-, communicatie en team gegevens. Het verstrekte kledingpakket wordt op het formulier ingevuld. Eventuele mutaties in geval van ruilen worden op het formulier aangetekend. Het formulier wordt bewaard door het kledingteam.  Als bij beëindiging van het lidmaatschap het kledingpakket wordt ingeleverd wordt het formulier vernietigd.

  Samenstelling van bestuur en commissies wordt door de ledenadministratie in het systeem bijgehouden. 

  De gegevens worden ook gebruikt om de contributiebedragen te factureren en bij te houden of die ook worden betaald.

  Voor specifieke personen (trainers, scheidsrechters) worden door de knvb bepaalde zaken zoals bijv. het behalen van diploma’s in het systeem bijgehouden. Daarnaast worden op basis van wedstrijdadministratie per speler gegevens bijgehouden over het aantal gespeelde wedstrijden en eventuele tuchtzaken. Deze gegevens worden bij beëindiging van het lidmaatschap gewist.

  Website

  Op de website worden de teamindelingen gepresenteerd. Daarbij worden alleen de namen en een foto van de spelers gepresenteerd.  Alle leden en vrijwilligers hebben zelf volledig controle over hun privacy niveau. In de voetbal.nl app en op de voetbal.nl website kan worden aangegeven of een foto wel of niet getoond mag worden, maar ook of de naam wel of niet getoond mag worden op de website en in de app. Indien gekozen wordt voor afschermen zal de persoon in kwestie in geen enkel publiek overzicht getoond worden, ook niet in de verjaardagskalender.

  Foto’s worden alleen op de website geplaatst, en/of sociale media pagina's in beheer bij CKC, als ze een relatie hebben met een voetbal wedstrijd. Als u van mening bent dat een bepaalde foto desondanks niet geplaatst mag worden kunt u de webmaster (wckc@vvckc.nl) vragen de foto te verwijderen.