• Informatie - / inschrijfformulier

  Doelstelling

  Bij CKC is het beleven van plezier in het voetbalspel de belangrijkste doelstelling. Iedereen die mee wil doen aan het voetbalspel is van harte welkom. Daarbij geldt als uitgangspunt dat iedereen moet kunnen voetballen op het niveau dat bij hem of haar past. Bij zowel de jeugd als de senioren zijn er op prestatie gerichte teams, als meer recreatief ingestelde teams. Bij CKC wordt gewerkt volgens een Voetbal Technisch Beleidsplan, met als doel alle jeugd van CKC een zo goed mogelijke voetbal opleiding te geven om zo de kwaliteit van het jeugd- (en daaraan volgend het senioren-) voetbal te blijven verbeteren. We kennen heren/jongens en dames/meisjes teams.

  Vrijwilligersbeleid

  Een club als CKC kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Helaas hebben we er daar veel te weinig van. Sterker, het aantal leden dat bereid is zich in te zetten om de de club te laten draaien worst steeds kleiner. Daarom heeft het bestuur van CKC in 2016  aan de Algemene Ledenvergadering gevraagd in te stemmen met een regeling die vast legt dat leden van CKC het recht hebben om bij de club te voetballen, maar de plicht hebben daar iets voor terug te doen door een vrijwilligers taak of functie te vervullen. Als leden dat niet kunnen of willen, dan vraagt de club € 50,- vrijwilligers bijdrage, zodat in voorkomende gevallen een taak gemakkelijker kan worden ingekocht op de markt. Voor meer informatie over Vrijwilligersbeleid van CKC zie het betreffende  menu item op het hoofdmenu van de website. Klik hier voor het vrijwilligersbeleid van CKC

  Waarden & Normen

  Een vereniging als CKC die midden in de maatschappij staat vindt Waarden & Normen één van de pijlers van haar beleid. Als motto "Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen wat toelaatbaar is en niet". Wat betekent dit in de praktijk voor onze leden, trainers, begeleiders, bestuursleden en toeschouwers ?

  • Heldere en simpele afspraken, per doelgroep duidelijk vastgelegd en gecommuniceerd, waar wij ons aan houden.
  • De opzet van een convenant die door de leden dient te worden bevestigd.
  • Bevestiging van het Waarden & Normen beleid door de KNVB in de vorm van een certificaat.

  Wat is het resultaat van al deze acties en afspraken?

  • Een vereniging waar leden elkaar aanspreken op hun gedrag en die staat voor een sportieve uitdaging met respect voor haar omgeving.

  Waarden en Normen convenant

  Door je aanmelding als lid of vrijwilliger ga je akkoord met ons onderstaande Waarden en Normen convenant.

  Deel 1: de rechten

  1. Iedereen heeft het recht om gerespecteerd te worden.
  2. Iedereen heeft het recht om waardig behandeld te worden.
  3. Iedereen heeft het recht om plezier te hebben binnen de vereniging.
  4. Iedereen heeft het recht om bij ongewenst gedrag iemand daar op te wijzen.

  Deel 2: de plichten

  1. Iedereen moet zich houden aan de huis- en gedragsregels van v.v. CKC.
  2. Iedereen is gebonden aan de financiële verplichtingen van v.v. CKC.
  3. Het is je plicht wat je vernielt ook weer te vergoeden.
  4. Het is je plicht je sociaal te gedragen binnen de vereniging.
  5. Het is je plicht om iedereen met respect te behandelen.

  Deel 3: de regels

  1. Wij zijn een goede gastheer voor bezoekende clubs, toeschouwers en scheidsrechters.
  2. Een verenigingslid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van personen of dieren.
  3. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Vernieling, vandalisme, graffiti en/of diefstal worden niet geaccepteerd. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.
  4. Een verenigingslid onthoudt zich van elke vorm van discriminatie in en om het sportcomplex.
  5. Een verenigingslid onthoudt zich van elke vorm van wapenbezit en ??gebruik op het ’t Veer.
  6. Een verenigingslid onthoudt zich van elke vorm van drugsbezit en ??gebruik op ’t Veer.
  7. Een verenigingslid onthoudt zich van elke vorm van seksueel overschrijdend gedrag.
  8. Een verenigingslid onthoudt zich van het bewust beschadigen van leden (spelers, vrijwilligers, bestuursleden, scheidsrechters, etc.) via sociale media (e.g. facebook, twitter).
  9. Alcoholgebruik is niet toegestaan voor jeugdleden (<18 jaar, dat houdt in voor jeugdleden t/m A-junioren). Alcoholische dranken en glaswerk zijn op- en langs de sportvelden verboden.
  10. Roken is niet toegestaan in het clubgebouw.
  11. Uitspraken van het bestuur zijn bindend, behalve bij royement.

   

  Privacyreglement

  Zie hier ons privacyreglement: https://www.vvckc.nl/privacyverklaring

   

  Contributie

  Voor het seizoen 2023-2024 gelden de volgende bedragen;

  Senior (geboren vóór 2005)   € 220,-
  Junior (geboren 2005 t/m 2010)   € 185,-
  Pupil (geboren 2011 t/m 2017)   € 165,-
  Kabouter (geboren na 2017) / trainend lid   € 115,-
  Vroege Vogels / Recreatief   € 105,-
  Niet-spelend lid   € 75,-
  Donateur   € 60,-

   

  De contributie- en eventuele andere bedragen worden d.m.v. automatische incasso betaling geïnd.  Door u aan te melden gaat u akkoord met automatische afschrijving van de door u opgegeven bankrekening.

  Zie voor meer informatie over de contributie regels en betalingsmogelijkheden: https://www.vvckc.nl/contributie/

  Elk spelend lid krijgt een tenue (shirt, broekje, trainingspak en tas) in bruikleen en betaalt daarvoor een vergoeding van € 22,50 per seizoen.

   

  Aanmelden als lid van CKC

  Aanmelden als lid van CKC kan door te klikken op de knop onderaan deze pagina en de daarna getoonde velden in te vullen. Door je aan te melden als lid stem je in met:

  • het Vrijwilligersbeleid van CKC en verklaar je je bereid om een vrijwilligerstaak of -functie te vervullen.
  • het Waarden en Normenconvenant van CKC.
  • de automatische incasso van de contributie.

  Na invullen van het digitale formulier worden de gegevens opgenomen in de ledenadministratie. Daarvan krijgt je een ontvangstbevestiging en enkele aanvullende (vrijblijvende) vragen, omdat we ook graag willen weten wat (ouders van) onze leden naast het voetballen mogelijk nog meer voor onze vereniging zouden kunnen betekenen. Een vereniging kan immers niet zonder de steun van vrijwilligers en sponsors!

  Omdat onze accommodatie grenzen stelt aan het aantal te formeren teams, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. De coördinator van de betreffende leeftijdsgroep neemt vervolgens contact met u op en geeft daarbij aan hoe lang het bij benadering kan duren voor er plaats is in een team. Die tijd kan verschillen per leeftijdsgroep.

  In geval van indeling in een team wordt contact met u opgenomen voor het doorgeven van nadere informatie en het regelen van een tenue. Elk spelend lid krijgt een tas en tenue in bruikleen. De vergoeding hiervoor wordt in de contributiefactuur meegenomen. Vanaf het moment van indeling in een team wordt u formeel lid en wordt contributie in rekening gebracht. Het lidmaatschap geldt voor een heel seizoen (1 juli t/m 30 juni) en wordt automatisch verlengd, tenzij uiterlijk 31 mei schriftelijk wordt opgezegd. Als de start van het lidmaatschap pas in de loop van een seizoen plaatsvindt, wordt een deel van de contributie in rekening gebracht.

 • Druk op de knop om je aan te melden als spelend lid of vrijwilliger van CKC