• Huis- en gedragsregels

 • De huisregels van v.v. CKC dienen door elk lid en bezoeker op sportcomplex ’t Veer te worden nageleefd.

   

  1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank of drugs te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
  2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het kantinegebouw of op het terras.
   1. Het is verboden om glaswerk mee naar buiten te nemen (m.u.v. het terras).
   2. Het is jeugdleden niet toegestaan alcoholhoudende dranken te nuttigen in de kleedkamers.
  3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
   1. Jongeren onder de 18 jaar. De barvrijwilliger kan naar een identiteitsbewijs vragen en mag weigeren om te schenken.
   2. Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.
   3. Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
  4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  5. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger van het complex verwijderd.
  6. De kantine van v.v. CKC is op onderstaande tijden geopend waarbij voor de alcoholische dranken conform de drank- en horecavergunning de onderstaande schenktijden worden aangehouden:
   Openingstijden Schenktijden
   Ma-Wo van 18:00 - 22:30 Ma-Vr van 18:00 - 22:30
   Do-Vr van 18:00 - 23:00  
   Za van 08:00 - 19:00  Za van 12:00 - 02:00
   Zo van 08:00 - 19:00 

   Zo van 11:00 - 02:00

  7. Het clubgebouw is een rookvrije ruimte.
  8. De leden en bezoekers dienen zich volgens de binnen v.v. CKC geldende waarden en normen te gedragen (W&N Statuut), waarbij vernielingen, discriminatie, geweld en ander norm overschrijdend gedrag niet is toegestaan.
  9. De v.v. CKC is niet aansprakelijk voor de eigendommen die worden achtergelaten in de kleedkamer. Waardevolle spullen kunnen achter de bar in een kluis worden gelegd.
  10. Bij het overtreden van de huisregels zal het bestuur in gesprek gaan met desbetreffende. Er wordt afhankelijk van de ernst van de overtreding een waarschuwing gegeven of, indien nodig, een gepaste sanctie opgelegd. Het bestuur kan ook kiezen voor directe verwijdering van het sportcomplex en/of het inschakelen van de politie.