• Het eInde van het seizoen nadert

 • Het seizoen 2018-2019 is bijna  voorbij. Nog een paar wedstrijden en toernooien en dan breekt de vakantieperiode aan. Aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen wordt al volop gewerkt.  In juni worden de nieuwe teamindelingen op de CKC-site gepresenteerd.

   Uitschrijven.

  We gaan er daarbij vanuit dat de (bijna) iedereen na de vakantie weer mee gaat doen. Mocht je echter besloten hebben na dit seizoen te stoppen met voetballen, laat dat dan zo snel mogelijk weten. Een mailtje naar  ledenadministratie@vvckc.nl  is voldoende, maar wel noodzakelijk!  Wij kunnen dan bij de samenstelling van de nieuwe teams rekening mee houden met je keuze en je voorkomt  een rekening voor de contributie in het nieuwe seizoen.  Verder is het belangrijk dat je de tas met kleding komt inleveren.

   Overschrijven.

  Als je na dit seizoen bij een andere vereniging verder wilt gaan voetballen moet je je vóór 15 juni inschrijven bij je nieuwe club. Als er verder;

  • geen betalingsachterstand is (contributie, knvb boetes, vrijwilligersbijdrage)
  • de tas met kleding is ingeleverd

  wordt de overschrijving verder door de ledenadministratie afgehandeld.

  Spelers die voor het nieuwe seizoen een overschrijving naar CKC willen regelen moeten  zich melden bij de betreffende leeftijdscoördinator en het inschrijfformulier op onze site invullen.  Als je uitschrijving bij de oude vereniging correct is geregeld, wordt vervolgens ook deze overschrijving door de ledenadministratie digitaal afgehandeld.  De overschrijvingstermijn sluit nog steeds half juni. Zorg er dus voor dat je uiterlijk 14 juni alles hebt geregeld.

  Inleveren kleding.

  Als je stopt met voetballen bij CKC moet de tas met kleding worden ingeleverd. Je hebt de spullen in bruikleen gekregen. Niet inleveren betekent dat we de aankoopkosten in rekening gaan brengen. Inleveren kan uitsluitend bij het kledingteam. Als de spullen op een andere manier worden ingeleverd loop je het risico dat dit niet goed bij het kledingteam terechtkomt, waardoor er alsnog kosten in rekening kunnen worden gebracht.

  Tot en met 5 juni is het kledingteam elke dinsdagavond tussen 19 en 20 uur aanwezig.

  Maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 juni van 19.00 tot 20.30 uur zijn de laatste mogelijkheden om kleding in te leveren.