• Gesloten = Dicht = Op slot

    19 mrt 2020
  • Voor alle duidelijkheid, het feit dat CKC gesloten is betekent dat het complex niet toegankelijk is. Met uitzondering voor de leden van de werkploeg voor uitvoering van beperkte onderhoudswerkzaamheden. Verder is het complex op slot. Er is geconstateerd dat mensen soms over het hek klimmen, waarbij ook vernielingen zijn aangericht. De politie is alert op overtreders en zal in voorkomende gevallen boetes uitdelen.