• email aan alle leden en ouders: Vrijwilligers gezocht

 • Afgelopen week is aan alle leden en ouders van jeugdleden onderstaande email verzondern. Email niet otvangen? Neem dan contact op met ledenadministratie@vvckc.nl.

   

  Beste leden - en ouders van jeugdleden,

  Het nieuwe voetbalseizoen staat op punt van losbarsten. Velen van jullie zullen ongetwijfeld staan trappelen tot het moment waarop de bal weer gaat rollen!

  De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang.Intussen is ook een aanvang genomen met de verbouwing van ons complex. Beginnende met de aanleg van 2 nieuwe kleedkamers naast de hoofdingang.

  Er komt veel voor kijken om een club als CKC te laten draaien. Voor- en achter de schermen, op- en buiten het veld, voor- tijdens- en na het seizoen zijn steeds vrijwilligers actief om alles in goede banen te leiden.

  De afgelopen jaren hebben we helaas moeten constateren dat het aantal leden dat zich wil inzetten als vrijwilliger afneemt.Die afname is intussen zorgwekkend!Hetzorgt er voor dat de druk op de achterblijvers toe neemt, waardoor die uiteindelijk ook afhaken. De kwaliteit en het functioneren van de club loopt daardoor gevaar.

  Daarom doe ik bij deze een dringend beroep op alle leden en ouders van jeugdleden om de handen uit de mouwen te steken en CKC te helpen. Meld je aan als vrijwilliger via vrijwilligers@vvckc.nlen geef aan wat je zou willen doen. Er zijn vele mogelijkheden, maar op dit moment is de nood het hoogst bij:

  · Bar team: Uitbreiding van capaciteit, zowel doordeweeks als op wedstrijddagen.

  · Wedstrijdcoördinatie: Gastheren- of vrouwen in de Commissiekamer op wedstrijddagen

  · Bestuur: Vacatures van Penningmeester, Secretaris, Wedstrijdsecretaris

  · Jeugd Commissie: Coördinatoren voor JO15-13 en JO11-9-7

  · Vrijwilligers Commissie: het team dat moet zorgen dat alle vacatures vervuld worden.

  Als het niet lukt om voldoende vrijwilligers te vinden, beraadt het bestuur van CKC zich op de invoering van een systeem dat leden verplicht vrijwilligers taken te vervullen. Een vernieuwde "Vrijwilligers Commissie" zal als "makelaar" aan het werk gaan om alle actieve leden aan werkzaamheden te koppelen. Onder het motto: Ieder lid heeft het recht om bij CKC te voetballen, maar heeft de plicht om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging. De financiële vrijwilligers bijdrage blijft voor die leden waar dat niet lukt, maar zal op termijn flink omhoog moeten.

  Namens Bestuur en alle vrijwilligers van CKC,

  Johan van der Stel, Voorzitter CKC