• Cor Stapel ere-lid CKC

  • Tijdens de Algemene Ledenvargadering van CKC op vrijdag 9 november, is afscheid genomen van bestuursleden Ron Solter (maar liefst 30 jaar bestuurslid!), Cor Stapel (ca 20 jaar) en Rene van Es (ca 10 jaar). Hun opvolgers staan gelukkig klaar in de persoon van Rizal Ibrahim (Penningmeester), Elly Noorlander (Secretaris), Remco van der Hul en John Broekhuizen (Wedstrijdzaken als duo-baan).

    Cor Stapel is het ere-lidmaatschap van CKC aangeboden, als erkenning voor zijn grote waarde voor de club over de afgelopen jaren. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Ron Solter die hem twee jaar geleden was voorgegaan als ere-lid.