• Contributie

  Contributieregels seizoen 2023-2024

  De contributiebedragen zijn voor de diverse categorieën als volgt

  categorie

  leeftijd

  Bedrag in euro’s

   

   Geboren in;

   

  kabouters/trainend lid

  2018 of later

  115

  pupillen

  2011 t/m  2017

  165

  junioren

  2005 t/m 2010

  185

  senioren

  vóór 2005

  220

  vroege vogels / recreatief

  nvt

                          105

  niet-spelend lid

  nvt

  75

  donateur

  nvt

  60

   

  Voor spelende leden is er daarbij een kledingbijdrage van  22,50 euro.

  Voor nieuw ingeschreven leden geldt de verplichting dat de contributie via automatische afschrijving wordt geïnd. Dit gebeurt in twee termijnen in september en februari.

  Bij de start van het lidmaatschap tijdens de loop van een seizoen wordt de contributie naar rato aangepast.

  Bij meerdere leden in één gezin is een gezinskorting van toepassing van 10 % bij 3  (betalende) gezinsleden en 20 % bij 4 of meer (betalende) gezinsleden.

  Het lidmaatschap (en daarmee de contributieverplichting) wordt voor een heel seizoen aangegaan. Je hebt dan het recht een heel seizoen mee te doen. Als je in de loop van het seizoen besluit van dat recht verder geen gebruik te maken heeft dat geen effecten op het te betalen contributiebedrag. Slechts in bijzondere gevallen (langdurige ernstige blessure, verhuizing over grote afstand) kan een verzoek tot vermindering van de contributie  bij de ledenadministratie worden gedaan.  Dit moet tijdig worden aangevraagd. Verzoeken achteraf worden niet in behandeling genomen.

  Als geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, geldt de op de factuur vermelde uiterste betaaldatum als de dag waarop het bedrag op onze rekening  moet  zijn bijgeschreven. Als 4 weken na ontvangst van de factuur nog geen betaling is ontvangen volgt een herinnering en wordt het te betalen bedrag verhoogd met 5 euro administratiekosten.  Bij een eventuele volgende herinnering na twee weken wordt het te betalen bedrag wederom met 5 euro verhoogd. Bij een derde herinnering wordt het lidmaatschap opgeschort tot het volledig openstaande bedrag door ons is ontvangen.  Bij verder uitblijven van de betaling wordt een incassotraject gestart.

  Als een automatische incasso niet kan worden geïnd, volgt een herinnering en wordt het bedrag  verhoogd met 5 euro administratiekosten.

  Indien de contributie wordt betaald door bijv. het jeugdsportfonds moet dat vóór 1 september bij de ledenadministratie worden gemeld. Als de factuur is gemaakt en achteraf moet worden aangepast wordt het te betalen bedrag verhoogd met 5 euro administratiekosten.

  Betalen kan uitsluitend door overschrijving op onze rekening  NL60 INGB 0003 4200 33. Contante  betaling is niet mogelijk.