• CKC op weg naar seizoen 2022/23

 • Beste leden van CKC, 

  Op het moment van schrijven van deze tekst, is het stil op de club. Het seizoen 2021/22 is ten einde en velen van ons genieten, of gaan nog genieten van een welverdiende vakantie. Ondanks de stilte zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2022/23 reeds in volle gang: 

  • CKC1 hervat onder leiding van Mario Meijer op 8 augustus al weer de trainingen in de voorbereiding voor hopelijk weer net zo’n succesvol seizoen als het vorige, met een kampioenschap en promotie naar de derde klasse. De ambitie en de verwachtingen voor het nieuwe seizoen zijn hoog 
  • Alle jeugd en senioren teams voor het nieuwe seizoen zijn bekend en de laatste hand wordt door onze TC gelegd aan de toebedeling van leiders en trainers. Zie de teamindeling op onze website voor de laatste status 
  • Intussen zijn er verbouwingen op ons complex, veel uitgevoerd door onze eigen werkploeg, maar toch ook investeringen vergend. Zoals revisie van het heren toilet in de kantine, installatie van een nieuwe koelcel en niet in de laatste plaats de aanleg van LED verlichting op beide velden voor beter licht en lagere energiekosten! 

  Toch zijn er ook zorgen in de aanloop naar het nieuwe seizoen: de dalende trend van vrijwilligers die zich willen inzetten voor het laten draaien van onze club, zet zich door. Met name zorgwekkend zijn de beschikbaarheid vanScheidsrechters,Trainers en Leidersvoor alle jeugdteams,Wedstrijdcoördinatieop speeldagen en niet in de laatste plaatsBarpersoneelvoor alle dagen van de week! Verder zijn er vacatures in het Bestuur, zoalsKantineBeheer,PR en Communicatieen - jawel-Vrijwilligersbeleid

  Het bestuur van CKC heeft zich de afgelopen maanden het hoofd gebroken over hoe dit probleem op te lossen. En het probleem is niet gering, want om de club naar behoren te laten functioneren zijn maar liefst 40.000 vrijwilligers uren op jaarbasis nodig. De afgelopen jaren heeft de club gedraaid met een tekort van ca. 10.000 uur, waardoor vele taken niet, of onderbemand worden uitgevoerd. Bovendien wordt er al lange tijd een te zware wissel getrokken op een te kleine groep vrijwilligers. Op de lange termijn is dit niet houdbaar en komt uiteindelijk de continuïteit van de club in gevaar! 

  De oplossing van het probleem is in de kern niet moeilijk: als alle leden hun steentje bijdragen is het probleem opgelost. Daarom wil het bestuur van CKC in het nieuwe seizoen een start maken met nieuw vrijwilligersbeleid, gebaseerd op het uitgangspunt dat iedereen die bij CKC wil voetballen ook de plicht heeft zijn of haar steentje bij te dragen aan de operatie van de club. Dat geldt voor alle spelende leden en ouders van de jongste jeugdleden. 

  De vrijwilligersbijdrage van 50€, die de afgelopen 2 seizoenen i.v.m. Corona niet meer is geïnd, houdt in die vorm op te bestaan. De club zit niet te wachten op meer geld, maar heeft vooral uren van vrijwilligers nodig! Mocht om wat voor reden dan ook een lid aan het einde van het seizoen geen bijdrage in uren hebben geleverd, dan zal ter compensatie en uit solidariteit met leden die wel een uren-bijdrage hebben geleverd, alsnog een bedrag van 50€ in rekening worden gebracht. 

  De opzet, organisatie en administratie van dit nieuwe vrijwilligers beleid is niet eenvoudig, mede ook omdat het vele uren vergt van vrijwilligers. Maar het werk vordert gestaag. En binnenkort zal er meer duidelijkheid verschaft worden. Houdt daartoe de media kanalen van CKC in de gaten. mochten er na het lezen van dit bericht leden zijn die willen helpen bij het vrijwilligersbeleid (of andere vrijwilligers rollen), neem dan contact op met het bestuur van CKC via bestuur@vvckc.nL

   

  Namens het Bestuur van CKC 

  Johan van der Stel
  Voorzitter