• CKC Ledenvergadering op vrijdag 9 november 20:00 uur

  6 nov 2018
 • Op vrijdag 9 november om 20:00 uur zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van CKC worden gehouden in de kantine van ons sportcomplex. De agenda is alsvolgt:
  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen jaarvergadering 2017
  4. Jaarverslag seizoen 2017-2018
  5. Financiën
   •  Financieel verslag seizoen 2017-2018
   • Verslag kascontrole commissie
   • Begroting seizoen 2018-2019
   • Voorstel contributie seizoen 2019-2020
   • Benoemen nieuwe kascontrole commissie
  6. Stand van zaken verbouwing
  7. Samenstelling bestuur
   • René van Es is gestopt als bestuurslid wedstrijdzaken. Remco van der Hul en John Broekhuizen zijn beschikbaar om deze vacature als duobaan in te vullen.
   • Cor Stapel stopt als secretaris. Elly Noorlander heeft zich beschikbaar gesteld om de functie over te nemen.
   • Ron Solter stopt als penningmeester. Rizal Ibrahim is beschikbaar om deze functie over te nemen.
   • Voor de vacante functie van bestuurslid voetbaltechnische zaken is Wim Nales beschikbaar.
   • Overige kandidaten kunnen zich voor aanvang de vergadering aanmelden bij de secretaris.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting
  Notulen en verslagen zullen op de avond van de Algemene Ledenvergadering worden beschikbaar gesteld. 
   
  N.B. De huldiging van onze jubilarissen vindt plaatst tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 januari 2019. Dit jaar hebben we de volgende jubilarissen;
  25 jaar
  • Diana van Lienden
  • Leo Vogelaar
  50 jaar
  • Piet Zevenbergen
  • Herman de Reuver