• CKC incasso procedure

  12 aug 2020
 • Wie niet betaalt moet uiteindelijk op de blaren zitten.

  Naast sponsor- en kantineopbrengsten is de belangrijkste inkomstenbron van een voetbalclub nog altijd de contributiegelden. Zo ook bij CKC.

  In 2016 werd bij een controle op openstaande facturen duidelijk dat er nog een groot aantal (oud) leden vergeten waren hun openstaande rekening te betalen. Het betreft dan meestal achterstallige contributie, maar ook boetes, het niet inleveren van kleding, etcetera. Uiteraard is hierop toen direct actie genomen en zijn alle personen benaderd om de openstaande facturen alsnog te betalen.

  Als echte familieclub heeft CKC natuurlijk in voorkomende gevallen de mogelijkheid geboden om betalingsafspraken te maken (bijvoorbeeld: afbetalen in termijnen). Vaak ging dit goed, maar helaas maar al te vaak ook niet. Voor onze contributiepenningmeester betekende een en ander hoe dan ook heel veel tijd en moeite, terwijl het maar al te vaak geen rendement voor de club opleverde. 

  Halverwege 2019 is daarom besloten om voortaan samen met een Incassobureau annex Gerechtsdeurwaarder, de achterstallige openstaande facturen te gaan innen. Het afgelopen jaar zijn in totaal 52 zaken overgedragen aan het incassobureau. Zij doen verschillende pogingen om de facturen betaald te krijgen en wanneer dit niet lukt, dan wordt er uiteindelijk een incassoprocedure gestart die zelfs kan eindigen bij de rechtbank, met hoge kans op succes. 

  De tussenstand op dit moment is dat in 25 rechtszaken CKC in het gelijk is gesteld en de personen dus veroordeeld zijn tot het betalen van de openstaande factuur, vermeerderd met de kosten voor de incasso en de rechtbankprocedure. De overige zaken worden de komende maanden aan de rechtbank voorgelegd. Voor CKC betekent dit dat er inmiddels vele duizenden euro’s alsnog zijn ontvangen. Geld dat de club maar al te goed kan gebruiken voor bijvoorbeeld het onderhoud van ons complex.

  Ter illustratie een voorbeeld van een recente zaak en de oplopende kosten voor het individu als er niet tijdig betaald wordt.

  Een oud-lid had 2 seizoenen de contributie niet betaald en ook zijn kleding niet ingeleverd. De hoofdsom die wij hebben overgedragen aan Het incassobureau bedroeg € 612,35. Toen de incassoprocedure werd gestart, zijn daar de volgende kosten bijgekomen:  

  Hoofdsom

  € 612,35

  Rente

  € 17,41

  Proceskosten

  € 709,06

  Betekening

  € 79,33

  Executiekosten

  € 446,52

  Na-salaris incassobureau    

  € 72,60

  Totaal extra

  € 1324,92   

  Totaal kosten

  € 1937,27

  Nadat de Rechtbank van Rotterdam de vordering heeft toegewezen, is er beslag op het salaris en de bankrekening gelegd. Het oud-lid heeft nu bijna de hele som van € 1937,27 euro betaald.

  Ons oud-lid heeft dus uiteindelijk ruim 3x zoveel moeten betalen dan wanneer hij de originele factuur zelf had betaald aan CKC.

  Omdat CKC natuurlijk liever geen incassoprocedure wil starten tegen haar (oud) leden, willen we nogmaals de procedure uitleggen hoe de inning van contributie- en andere facturen tot stand komt:

  1. De factuur wordt gestuurd.
  2. Een lid heeft 28 dagen om de factuur te betalen.
  3. Bij uitblijven van betaling volgt een herinnering om alsnog binnen 14 dagen te betalen.
  4. Wanneer wederom geen betaling volgt, dan wordt een aanmaning gestuurd om binnen 7 dagen te betalen.
  5. Is er dan nog steeds niet betaald, dan wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau / gerechtsdeurwaarder.

  Ervaring uit het verleden heeft geleerd dat achterstallige facturen hoog kunnen oplopen. De club kan zich dat simpelweg niet veroorloven, maar is ook niet fair ten opzichte van de overgrote meerderheid van onze leden die wel gewoon op tijd betaalt. De ervaringen met de samenwerking met het incassobureau zijn intussen dusdanig positief, dat we zeker door zullen gaan met het innen van achterstallige facturen op deze wijze.

  De moraal van dit verhaal: betaal je facturen tijdig of neem contact op met de contributiepenningmeester als je het bedrag niet in 1 x kan betalen. Het kan jezelf en de club een hoop ellende en geld besparen!!