• CKC Corona Beleid - aangepast

  23 sep 2020
 • Naar aanleiding van de Corona persconferentie van de Nederlandse regering van maandag 28-09-2020, heeft het Bestuur van CKC besloten tot de volgende additionele maatregelen:
  1. De kantine van CKC zal vanaf dinsdag 29-09-2020 18:00 uur gesloten zijn voor alle bezoekers.
  2. Kleedkamers zullen voor wedstrijden en trainingen open blijven, alhoewel leden en bezoekers dringend wordt geadviseerd daar minimaal gebruik van te maken en thuis om te kleden, teneinde contactmomenten zo veel mogelijk te beperken
  3. Er zijn geen bezoekers toegestaan bij wedstrijden. NB: ouders die zorgen voor vervoer van hun jonge talenten naar uitwedstrijden, gelden als begeleiding en mogen de wedstrijd uiteraard wel bekijken
  4. Het complex van CKC zal alleen via de hoofdingang aan Rotterdamse zijde toegankelijk zijn
  5. Op trainingsavonden zal het complex worden geopend - en gesloten door trainers die die avond als eerste, respectievelijk laatste training geven
  6. De schakelkast voor de veldverlichting zal niet op slot zijn
  7. Op wedstrijddagen zal wedstrijdcoordinatie aanwezig zijn in de Commissiekamer van CKC om teams te ontvangen en te begeleiden
  8. Het CKC Corona protocol (“Wat te doen om Corona te voorkomen” en “Wat te doen bij Corona besmetting van een speler”) blijft gelden (zie hieronder).
   
  Bovenvermelde maatregelen zijn gedurende 3 weken, dus tot 20 oktober van kracht. Daarna zal de situatie, zoals verwoord door premier Rutte opnieuw worden geëvalueerd.
   
  Bestuur CKC