• CKC Algemene Leden Vergadering

  3 nov 2020
 • Beste leden van CKC,
   
  De Algemene Leden Vergadering van CKC vindt dit jaar plaats op vrijdag 13 november a.s. Het bestuur nodigt leden van CKC van harte uit om deze vergadering bij te wonen. 
   
  Vanwege alle maatregelen rondom Covid-19 is onze kantine gesloten. Daarom zal de vergadering alleen online kunnen worden bijgewoond. Voor het online bijwonen van deze vergadering, kun je je aanmelden op het Emailadres: bestuur@vvckc.nl. Daarna zullen we je via email, de gegevens toesturen voor het online inloggen. 
   
  Hieronder vindt je alvast de agenda. Als je je hebt aangemeld voor het online bijwonen van de vergadering zullen we ook de overige stukken toesturen, zoals het jaarverslag inclusief financiën en het (nieuw) Huishoudelijk Reglement. 
   
  Het wordt een bijzondere Algemene Leden Vergadering! Tot ziens op 13 november
   
  Algemene Ledenvergadering CKC 13 november 2020 aanvang 20:30 uur
  Agenda 
  1. Opening en mededelingen 
  2. Ingekomen stukken 
  3. Notulen jaarvergadering 2019 
  4. Jaarverslag seizoen 2019-2020 
  5. Financiën 
  5.1 Financieel verslag seizoen 2019-2020 en Budget 2020-2021 
  5.2 Verslag kascontrole commissie 
  5.3 Benoemen nieuwe kascontrole commissie 
  6. Vaststellen Huishoudelijk Reglement 
  7. Rondvraag 
  8. Sluiting 
   
  NB: 
  De huldiging van onze jubilarissen vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2021.